WWW.AVPVC.CZ   

 
 
 
aktuality  
o asociaci  
členové  
konference  
literatura  

odkazy  

 
 
   
  ODKAZY:

 vysoké školy

    :: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

    :: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

    :: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

    :: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

    :: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

    :: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

    :: Pedagogická fakulta OU - Ostravská univerzita v Ostravě

    :: Cyrilometodějská teologická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci

    :: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny: IVDMR (MUNI)


vyšší odborné školy

    :: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Praha 6

    :: VOŠ sociálně pedagogická a teologická JABOK


další organizace a instituce

    :: Národní institut dětí a mládeže

    :: Česká národní agentura Mládež

    :: Česká rada dětí a mládeže

    :: Svět volného času


legislativní dokumenty související s PVČ

    :: Vyhledávání v platném znění zákonů na Portálu veřejné správy