WWW.AVPVC.CZ   

 
 
 
aktuality  
o asociaci  
členové  
konference  
literatura  

odkazy  

 
 
   
  USKUTEČNĚNÉ KONFERENCE:

Níže najdete informace a odkazy, které se týkají konferencí kažodoročně pořádaných Asociací vzdělavatelů pedagogů volného času:

11. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Hradec Králové - Knihovna města HK, 15.-16. června 2015
    :: internetové stránky konference

10. mezinárodní konference o výchově a volném čase
VOŠ Jabok Praha, 19.-20. června 2014

9. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Cyrilomětodějská teologická fakulta UPOL Olomouc, 13.-15. června 2013
    :: Závěry z konference

8. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická JABOK, Praha, 21.-22. června 2012
    :: program konference

7. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, středisko Běleč n. O., 1.-3. června 2011
    :: zpráva z konference
    :: foto-report

6. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, středisko Jedovnice, 23.-24. června 2010

5. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 25.-26. května 2009
    :: zpráva z konference

4. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci, 16.-17. června 2008
    :: pozvánka
    :: internetové stránky konference

3. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 21.-22. června 2007
    :: program konference
    :: tisková zpráva

2. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 15.-16. června 2006
    :: program
    :: stručný fotoreport

1. mezinárodní konference o výchově a volném čase
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2.-3. června 2005
    :: pozvánka
    :: Profesní příprava pracovníků ve volném čase - program 1. sekce
    :: závěry jednání 1. sekce
    :: Vztah pedagogiky volného času k příbuzným oborům - program 2. sekce
    :: závěry jednání 2. sekce
    :: Působení mezi dětmi a mládeží ve volném čase - program 3. sekce
    :: závěry jednání 3. sekce
    :: Výhledy pedagogiky volného času - program 4. sekce
    :: závěry jednání 4. sekce
    :: závěry konference
    :: sborník příspěvků