V ý c h o v a   a   v o l n ý   č a s
sborník příspěvků z 1. mezinárodní konference o výchově a volném čase

Editor: Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rok vydání: 2006
ISBN: 80-7040-849-9
Cena: 60 Kč
Počet stran: 89
Objednávky: Jitka Dvořáková, Teologická fakulta JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, e-mail: dvorakoj@tf.jcu.cz. Hromadné objednávky vyřizuje knihovna TF JU.
Poštovné: poštovné a balné za 1-3 ks 20 Kč, více jak 3 ks 30 Kč.
Obsah:
Michael Pries: VÝZNAM VOLNÉHO ČASU V MĚNÍCÍ SE SPOLEČNOSTI
Věra Poláčková: VOLNÝ ČAS JAKO SOCIALIZAČNÍ, VÝCHOVNÝ A INTERKULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PROSTOR
Monika Žumárová: PROLÍNÁNÍ ŠKOLNÍHO A VOLNÉHO ČASU
Mária Kouteková: VÝZNAM A POTREBA PEDAGOGIKY VOĽNÉHO ČASU V SYSTÉME VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Dana Knotová: VOLNÝ ČAS DOSPĚLÝCH V KONTEXTU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Břetislav Hofbauer: VÝVOJ, SOUČASNÝ STAV A VÝHLED PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU V ČESKÉ REPUBLICE
Michal Kaplánek: SPECIFICKÉ PŘÍSTUPY A METODY PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU
Jiřina Pávková: PŘÍPRAVA VYCHOVATELŮ - PEDAGOGŮ VOLNÉHO ČASU A UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE, PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ
Emília Kratochvílová: PROFESIJNÁ PRÍPRAVA VYCHOVÁVATEĽOV V SR V SÚČASNOSTI
Jan Činčera: DIDAKTIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V PŘIPRAVOVANÉM STUDIJNÍM OBORU PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI
Miroslav Krystoň: NIEKTORÉ ASPEKTY OCHOTY A PRIPRAVENOSTI BUDÚCICH UČITEĽOV NA VÝCHOVU ŽIAKOV VO VOĽNOM ČASE
Radek Cvach: NĚKTERÉ POZNATKY O ORGANIZOVANOSTI NAŠICH DĚTÍ VE VOLNÉM ČASE OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST A SOUVISLOSTI MEZI VÝCHOVOU MIMO VYUČOVÁNÍ A RVP PRO ZV
Jan Matoušek, Oldřich Matoušek, Dalibor Holda: VÝZKUM VOLNÉHO ČASU A PROFILACE MLÁDEŽE PRO SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO V PLZNI