WWW.AVPVC.CZ   

 
 
 
aktuality  
o asociaci  
členové  
konference  
literatura  

odkazy  

 
 
 

POSLEDNÍ AKTUALITY:

 

 
02.11.2021, 22:37:
Pracujeme na nové podobě webu (M.K.)

02.11.2021, 23:28:
žádná aktualita (M.K.)

06.03.2018, 20:58:
Vzhledem k souběhu akcí se sekcí Pedagogiky volného času na konferenci ČPdS dochází ke zrušení (odložení) níže avizované akce se zástupci ZUŠ. (R.M.)

 
INFORMACE O ASOCIACI: DOKUMENTY:Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času je neziskovou organizací, která sdružuje zejména zástupce škol, které profesně připravují pedagogy volného času, zástupce organizací pro další vzdělávání pedagogů volného času a odborníky v pedagogice volného času.

Cílem asociace je přispět k rozvoji pedagogiky volného času jako vědního a studijního oboru. Cíl činnosti je naplňován zejména prostřednictvím expertní, poradenské a publikační činnosti v oboru, pořádání odborných setkání, seminářů a konferencí, koordinace studijních plánů v oblasti pedagogiky volného času, prosazování zájmů oboru na veřejnosti a zprostředkování a výměny informací.

Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času provozuje veřejně přístupný dokumentový server, který obsahuje kromě interních materiálů asociace (stanovy, zprávy z valných hromad a jednání výkonného výboru) rovněž dokumenty využitelné pro studium. Technicky funguje server na platformě G-dokumentů.

 DOKUMENTOVÝ SERVER 
klikněte zde pro vstup

 
 

 

 
  VÝKONNÝ VÝBOR A KONTAKT:

http://www.avpvc.cz/

Asociace vzdělavatelů PVČ: 
sekretariát - Eva Křenková
Kněžská 8 
370 01 České Budějovice 
e-mail: eva.krenkova@avpvc.cz 
web: http://www.avpvc.cz

Web:
Mgr. Richard Macků, Ph.D.
e-mail: mackur@tf.jcu.cz  

Výkonný výbor:
doc.Michal Kaplánek, Th.D. (Jabok, TF JU)
Mgr. Jan Sýkora (PdF UHK, AVPVČ)
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D. (CMTF, UPOL)
PhDr. Otokar Jíra (Jabok, TF JU)